Blyundersøkelser i den kaledonske fjellranden i Troms og Finnmark.

Disseminert Pb-mineralisering i sandsten forekommer på forskjellige steder langs den kaledonske fjellranden i Syd-Norge og Sverige og danner flere økonomiske konsentrasjoner. I 1970 ble det innledet arbeider med å undersøke fjellranden i Nord-Norge for denne type mineralisering. Rapporten presenterer resultatene av geologisk kartlegging og prøvetaking mellom Dividalgruppens kontakt mot grunnfjellet og grensen for det øverste skyvedekke i strøket mellom Reisaelven og Altaelven. Utenom en tidligere kjent, meget liten Pb- mineralisering i Reisadalen ble det ikke funnet synlig blyglans i det kart- lagte området. Analyser av de innsamlete prøver viste gjennomgående meget lave Pb-verdier (mest ca. 10-20 ppm). Bare en prøve var vesentlig høyere, en prøve med 0,2 % Pb fra Dividalsgruppens midtre sandstensnivå i Coalbmejokka.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
968 A/I
Page number:
30
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms Finnmark