Blyprosjektet 1971 geologisk kartlegging Galåfeltet, Rena, Åmot, Hedmark.

Som en del av blyprosjektets undersøkelser 1971 er det foretatt geologisk kartlegging i Galåfeltet. I feltet er det få blotninger og mangel på gode profiler gjør det vanskelig å lage en lithostrategrafisk oppstilling. Blymineraliseringen opptrer i den midtre sonen i Vardalsansteinen både som impregnasjon og på sprekker. Vardalsandsteinen er i de mineraliserte partier spesielt fyllosilikatfattig. Det blir anbefalt å bore noen hull i området for å undersøke følgende: - Bekrefte/avkrefte hvorvidt den fyllosilikatfattige utviklingen er mektig nok noe som er den primære forutsettning for blymineralisering av økonomisk be- tydning. - Klarlagt utviklingen av underkambrium mot bassengkanten.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1038/3C
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Hedmark