Blyprosjektet 1970. Geologiske og fastfjellsgeokjemiske undersøkelser i Ringsjøfeltet.

Som et ledd i Blyprosjektets undersSom et ledd i Blyprosjektets undersøkelser 1970 er det utført følgende i Ringsjøfeltet: - Geologisk kartlegging med systematisk registrering av blottninger. - Tolkning av flyfoto over Snertingdalen for å fastlegge de viktigste svak- hetssonene og gi en oversikt over løsmassefordelingen. - Diamantboring, fire hull opp til 267 m lange. - Logging av borekjerner med petrografiske undersøkelser og fastfjellgeokjemi. Rapporten gir en nøye beskrivelse av undersøkelsene.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
965 A III
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland