Bly og sink i mineraljord i Mikkeljord.

Nordvest for gården Mikkeljord i Susendalen er det 4-5 røsker med en antimon-, arsen- og delvis sølvrik bly-, sink- og svovelmineralisering. Mineraliseringen er knyttet til forkastninger og sprekker og består av uregelmessige bånd i en kvartsmatriks. I 1976 ble det prøvetatt mineraljord i området og nordøst i feltet fremkom høye konsentrasjoner på bly og sink som kunne indikere en ukjent malmmineralisering. Sommeren 1978 ble det tatt 128 mineraljordprøver i et utvidet prøvetakingsnett i overnevnte område. Det kom fram 2 soner med høye konsentrasjoner på bly og sink: Anomalisone A som er minst 500 m lang Anomalisone B som er minst 300 m lang

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1650/19B
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland