Bly i jordprøver, Ringsjøfeltet Snertingdal Gjøvik Herred, Oppland.

Som ledd i NGU's blyprosjekt ble jordprøver innsamlet fra humuslaget og B- horisonten i stikningsnett over blymineraliseringene i Nøssmarka. Bly inn- holdet i jordprøvene gir klare anomalier nedenfor bly-mineraliseringene. Sammen med IP-resultater gir geokjemien gode holdepunkter for plassering av borhull.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
965 A IV
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland