Betraktninger omkring elektrokjemiske systemer.

Rapporten inneholder forfatterens syn på opphavet av elektromotoriske krefter i elektrokjemiske systemer. Forståelse av disse prinsipper har betydning for tolkning av resultater fra måling av selvpotensialer. Emnet er behandlet ut fra irreversibel termodynamikk. Betraktningene er generelle og kan også brukes for å beskrive galvaniske celler og konsentrasjonsceller.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1393/L
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport