Beskrivelse til de kvartærgeologiske kart Sikkilsdalen (gradteigskart Vinstri) 1617 I og Gjende 1617 IV, M 1:50 000.

Rapporten er en beskrivelse til de to kvartærkart Sikkilsdalen og Gjende. Det topografiske grunnlag for Sikkilsdalen er gradteigkartet (det eldre) Vinstri, og for Gjende det nye AMS serie M 711. Beskrivelsen er en tematisk behandling av de kvartærgeologiske forhold foretatt på en måte som ikke krever spesiell faggeologiske innsikt. Vekten er lagt på glasiasjonshistorien og avsmeltingen, samt på jordartene. Men også andre kvartærgeologiske forhold er behandlet, som det fremgår best av innholdsfortegnelsen.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
85.092
Page number:
30
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland