Beskrivelse av sedimentkjerner tatt med gravitasjonsprøvetaker av Oljedirektoratet i sørlige Barentshavet i 1976-1978

I tidsrommet 1976-1978 ble store deler av Barentshavet mellom Norge og Svalbard prøvetatt i forbindelse med petroleumsprospektering. Prøvetakingen ble utført i regi av Oljedirektoratet. Det ble til sammen tatt 1065 kjerner med gravitasjonsprøvetaker. Førtifire kjerner (enten hele kjerner eller seksjoner av kjerner) er undersøkt og beskrevet i denne rapporten. Prøvene var tidligere lagret hos Oljedirektoratet i nesten 30 år før de ble transportert til NGUs lager på Løkken. En stor del av de undersøkte kjernene viste seg å være av bra kvalitet. Resultatene av røntgenfotografering og kjernebeskrivelse er vist i tabeller og figurer.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2011.029
Page number:
70 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
MAREANO
Prosjektnr:
311700