Bergindustrien i 2001

NGU har sammenstilt en oversikt over mineralproduksjonen i Norge for 2001 på basis av henvendelse til produsentene. Der det er mindre enn tre bedrifter har NGU avtalt og fått aksept av produsenten for hvordan tallene kan presenteres i figurer og tabeller. Det er først og fremst verdi levert fra produsent (fob) og tonnasje på mineralprodukt/malm det er innhentet informasjon om. I tillegg er det laget en oversikt over antall ansatte på produksjonssted. Foredlingsverdien på produksjonsstedet er oppgitt etter avtale med den enkelte bedrift. det er også presentert en oversikt over nasjonale mineralressurser og mineraldatabasen. Det skilles mellom fem ulike grupper av mineralske råstoffere med årlig produksjon. Disse er metalliske malmer (jern, nikkel og titanoksyd) industrimineraler (bl.a. kalkstein, kvarts og nefelinsyenitt) bygningsstein fra naturstein (bl.a. larvikitt, granitt og skifer) byggeråstoffer (sand, grus, pukk og leire) energimineraler (kull) Rapporten er lagt ut på NGU's hjemmeside http://www.ngu.no under mineralressurser.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2002.036
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Mineralstatistikk
Prosjektnr:
263316