Bergindustrien i 1999

NGU har sammensilt en oversikt over mineralproduksjonen i Norge for 1999 på basis av henvendelse til produsentene. Der det er mindre enn tre bedrifter har NGU avtalt og fått aksept av produsenten for hvordan tallene kan presenteres i figurer og tabeller. Det er først og fremst verdi levert fra produsent (fob) og tonnasje på mineralprodukt/malm det er innhentet informasjon om. I tillegg er det laget en oversikt over antall ansatte på produksjonssted. Foredlingsverdien på produksjonsstedet er oppgitt etter avtale med den enkelte bedrift. Det skilles mellom fem ulike grupper av mineralske råstoffer med årlig produk- sjon. Disse er . metalliske malmer (jern, nikkel og titanoksyd) . industrimineraler (bl.a. kalkstein, kvarts og nefelinsyenitt) . bygningstein fra naturstein (bl.a. larvikitt, granitt og skifer) . byggeråstoffer (sand, grus, pukk og leire) . energimineraler (kull) Rapporten er lagt ut på NGUs hjemmeside http://www.ngu.no under aktuelt.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2000.106
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport