Berggrunnskartlegging langs aktuelle E-18 traseer mellom Nørholm (Aust-Agder) og Dyreparken (Vest-Agder)

Rapporten omhandler berggrunnsgeologien langs eventuelle traseer for utbygging av E-18. Spesielle hensyn er tatt til forekomster av jernsulfider i bergartene og dannelse av rust. Registreringen forekommer på kart i målestokk 1:5 000 og 1:20 000.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
96.116
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport