Berggrunnskartlegging i Kongsberg-Modum-Hønefoss-området

Rapporten summerer opp mål og produkter av berggrunnskatlegging prosjektet i Kongsberg-Modum-Hønefoss området, som ble utført på NGU mellom 2010 og 2018.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2019.001
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
MINS - Geological mapping of the Kongsberg-Modum area
Prosjektnr:
333100