Berggrunnskart Magerøya, Nordkapp kommune, M 1:70 000