Berggrunnsgeologiske undersøkelser Sibirien, Grong, Nord-Trøndelag.

Området rundt de gullførende kvartsårer ved Lifjell pukkverk i øvre Sanddøldalen ligger langs nordkanten av Grong-Olden kulminasjonen. Den moderat nordfallende kaledonske tektonostratigrafien omfatter nederst Olden- dekkets metagranittoider, overlagret av Formorfossdekkekomplekset med 5 delflak bestående av sterkt kaledoniserte metainstrusiver og suprakrustaler av overveiende proterozoisk alder (basement). Tynne soner med tidlig kaledonske metasedimenter (cover) opptrer langs skyvegrensene. Kaledonske metapelitter danner øverste enhet. Området ble utsatt for betydelig kataklasisk forkastningstektonikk, som følge av sinistralt skjær i postkaledonsk tid. En innledende fase med dannelse av en flere km bred sone med tallrike dekstrale kataklasittsoner og rotasjon av stive blokker blir etterfulgt av ca. 2.2 km sinistral bevegelse langs Bergfoss-forkastningen, en utløper av Hitra-Snåsa forkastningen. Geometri og fordeling av kvartsårene tyder på at de ble dannet i en senkaledonsk fase før bruddtektonikken, muligens i tilknytning til opp- domingen av Kolåsfjell-antiformen, den øst-vest strykende delen av Grong- Oldenkulminasjonen.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.022
Page number:
26
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport