Berggrunnsgeologiske undersøkelser i Saltfjell-Svartisenområdet, Nordland 1976.

En generell geologisk oversikt over Saltfjell-Svartisenområdet og en kort beskrivelse av 1:50 000 kartbladene Beiardal og Bjøllådal gis. Videre red- gjøres det for undersøkelser av geokjemiske anomalier i bekkesedimenter fra området. Forekomster av malmer, mineralske råstoffer og industrielle bergarter beskrives.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1502 A
Page number:
34
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland