Berggrunnsgeologisk rekognosering av fire områder på kysten av Møre og Trøndelag

Det er gjennomført en berggrunnsgeologisk rekognosering av føolgende fire områder: I Veiholmen (deler av Hitra, Frøya og Smøla), II Ytre Vikna, III Kyststrøket Aure-Tustna (med den sydlige delen av Smøla) og IV Hustad. Arbeidet har vært delt: et delprosjekt Fjernanalyse og et delprosjekt Berg- grunn. Delprosjekt Fjernanalyse har omfattet tolkning av satellitt- og fly- bilder, batymetriske kart (mindre deler av området), aeromagnetiske kart, noen seismiske profiler (område I) og et forsøk på integrering av disse tolkningene. Jordskjelvdata fra områdene er også presentert. Delprosjekt Berggrunn har omfattet sammenstilling av eksisterende data og utfyllende kartlegging med spesiell vekt på strukturgeologi, særlig sprekkesystemer. Resultatene er presentert i form av kart og rosediagrammer for lineamenter og målte sprekker, samt petrografisk beskrivelse av bergartene. Siste kapittel i rapporten gir en vurdering av styrken og svakhetene i resultatene.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
86.182
Page number:
4 b.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport