Berggrunnsgeologisk oversikt over Drammensområdet

I forbindelse med fremtidig veibygging (tunneler) i Drammensområdet ønsket Statens vegvesen Buskerud sammenstilling av berggrunnsgeologisk materiale i Drammensdalen. Rapporten beskriver berggrunnsgeologien og konkluderer med: 1 Tunnelene bør ikke ligge langs grenseflatene mellom de enkelte lavalag, men helst legges midt i (tykke) lavalag. 2 Tunnelene bør ikke legges langs forkastningene, avmerket med rødt på det geologiske kartet. (Vedlegg 1, siste side) 3 Tunnelene bør ikke ligge langs calderagrensen, også avmerket med rødt på det geologiske kartet. 4 Tunnelene bør ikke gå så dypt at de kommer ned i Askergruppens sedimenter. For å fastlegge beliggenheten av lavagrensene, dypet til Askergruppen og forkastningenes forløp nøyaktig, bør det foretas en detaljert kartlegging nær de mulige traseene.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
94.041
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud