Berggrunnsgeologi Skagerrak. Foreløpig tolkning av refleksjons- seismiske data fra den nordøstlige del av Skagerrak basert på data fra 1991

Berggrunnen i den nordøstre del av Skagerrak består av prekambriske grunn- fjellsbergarter, paleozoiske overflatebergarter, senpaleozoiske dypbergarter og mesozoiske sedimentære bergarter. De paleozoiske overflatebergartene i Skagerrak kan knyttes sammen med de kambro-siluriske sedimentære bergartene i Langesundområdet. Utbredelsen av Mesozoiske sedimentære bergarter er større enn det tidligere undersøkelser har vist. Senpaleozoiske og posttriassiske normalforkastninger (NØ-SV til N-S orientering) med sprang opptil 200 ms to- veis gangtid er registrert. I tillegg opptrer mulige neotektoniske forkast- ninger.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
92.222
Page number:
33
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport