Berggrunnsgeologi, kvartærgeologi og mineralressurser i den planlagte nasjonalparken for Sylane og Hyllingsdalen

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på henvendelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag laget en rapport som omfatter utredningsområdet for den planlagte nasjonalparken i Sylane og Hyllingsdalen. Rapporten: - Beskriver verdifulle kvartærgeologiske forekomster, inkl. kart som viser forekomstene - Gir en enkel oversikt over berggrunnsforholdene med beskrivende tekst og kart - Informerer om eventuelle mineralforekomster og om noen av disse kan være av kommersiell interesse. Rapporten er basert på den informasjon og kunnskap NGU har, uten ytterligere innsamling av data i felt.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2003.034
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
TRØNDELAG