Bergartsklassifikasjon og kartsammenstilling. Klassifikasjon av bergarter. Rettledning for forfattere av berggrunnskart. Norsk-engelsk og engelsk-norsk ordliste.