Beregning av dyp til loddrettstående plater på grunnlag av IP-målinger med ekspanderende elektrodesystem.

Formålet med beregningene har vært å gi grunnlag for å kunne trekke sikrere og fyldigeree slutninger av IP-målinger. Den utviklede beregningsmetode er imidlertid beheftet med tildels alvorlige feilkilder, og en bør derfor foreløpig ikke stole for sterkt på metoden. Som appendiks til rapporten følger dybdeberegninger foretatt etter IP-målinger utført på Stormyra, Hjerkin i 1968. (NGU Rapport nr. 847.)

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
889
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport