Befaring og prøvetaking i Spenningsbyfeltet, Nittedal, Akershus.

Spenningsbyfeltet består av kontaktmetamorfe kambro-silur sedimenter. Det er kjent noen Zn-forekomster i skarnomvandlede kalksteiner, samt en flusspatforekomst. Feltet ble befart og prøvetatt for å undersøke uran-, molybden- og vanadiuminnholdet i alunskiferhornfelsene, samt for å sjekke eventuelle mineraliseringer i alunskiferen. Kjemiske analyser viser at de ca. 40 øverste metrene av alunskiferen har de høyeste uran-, molybden- og vanadiumgehalter. Resultatene viser imidlertid at analysene er for lave til at videre undersøkelser vil bli gjort. Alunskiferen har ikke registrerte mineraliseringer av Zn eller Mo.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1650/60C
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Akershus