Befaring av tilløpstunnelen ved Trollheimen Kraftanlegg.

Rapporten beskriver de geologiske forhold i tilløpstunnelen til kraftstasjonen ved Trollheimen Kraftanlegg spesielt i forbindelse med sikringstiltak mot ras.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
719
Page number:
2
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport