Befaring av Statens rettigheter i Lofoten Vesterålen, Nordland.

Rapporten legger frem resultater fra befaringer av Statens bergrettigheter i Vesterålen og Lofoten gjort i 1978-79: Kaldjord/Lonkanfjord, Matmoderen, Napp, og Eggum på jern (magnetitt) og Kjellbergvik på molybden. Av disse ble ikke skjepene på Napp og Eggum funnet. Det ble dessuten foretatt en befaring av magnetittforekomstene på Smorten og gjort mislykket forsøk på å finne hematittforekomstene på Vestpolltind. Rettighetene til begge disse feltene ligger i private hender. Tidlig i dette århundre pågitt det kortvarig forsøk på drift i feltene Kaldjord/Lonkanfjord, Matmoderen og Smorten og forekomstene på Vestpolltind ble undersøkt med stoller og orter. Rapporten resymerer disse aktivitetene. Prøver som ble tatt under befaringene er analysert på NGU, og resultatene er gjengitt i rapporten.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1650/39A
Page number:
29
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland