Befaring av Lensvik Helle- og Skiferforekomster.

Begge de to forekomster som ble befart har skifer og heller av utmerket kvalitet. Det vil være enklest å sette i gang drift på forekomsten i Snauheia.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
241
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport