Befaring av kvartsitt, Kvalnesberget, Andøya, Nordland.

Forekomsten ble befart 8/9-1969. Bredden av forekomsten er 50-60 meter i de sydligste partier, ca. 250 meter nordenfor er bredden 20-25 meter, og kvartsitten går her under løsdekket. Fra forekomsten er det tatt en rekke prøver. Forekomsten er sonevis oppbygget, med hvite og gråere lag i veksling av varierende tykkelse. Det er tatt prøver både av den hvite og av den grå typen. Analysene viser at de krav som FeSi-industrien setter for kvartsholdig mat- eriale gjør at Kvalnesberg-kvartsitten ikke kan komme i betraktning til dette bruk. Det sterkt varierende Al-innholdet gjør at kvartsitten heller ikke kan finne anvendelse i keramisk industri. De krav som industrien i dag setter til kvartsholdig materiale oppfylles ikke av Kvalnesberg-kvartsitten, og den er derfor ikke brukbar til dette formål.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
939 J
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland