Befaring av enkelte sand- og grusforekomster i Handelsbukt, Indre Hamnbukt og Vegsnes, Porsanger.

Formålet med befaringen av de 3 utvalgte sand -og grusforekomstene var å få en grov oversikt over kvalitet og anvendbarhet til tekniske formål, spesielt til betongtilslag, for så senere å kunne følge opp med detaljundersøkelser. De utvalgte forekomstene ligger ved Handelsbukt, Indre Hamnbukt og Vegnes. Ingen av disse har på grunnlag av den korte befaringen pekt seg ut til å være helt tilfredstillende som ressurs for betongtilslag. Avsetningen ved Handelsbukt er den mest lovende, selv om massene sort sett synes å bestå av relativt grovt materiale med tildels stort innhold av grov grus og stein. Den mekaniske kvalitet er imidlertid ganske god og prøvestøping av materialet herfra viser at det er mulig ved omfattende blandinger og justeringer å lage et tilslag som er brukbart til vanlig betong. Da hele forekomsten ikke er undersøkt i detalj, kan det forekomme partier med en mer tilfredstillende kornsammensetning for betongformål. Avsetningen ved Handelsbukt bør derfor undersøkes nærmere.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1556/9G
Page number:
10+8
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark