Baryttleting i Finnmark. Status pr. 1. juli 1985

I Nordkalottprosjektet er det utført geokjemisk prøvetaking over ca. 2/3 av Finnmark og påvist en bariumprovins i Tana-Varangerområdet. På grunnlag av dette ble det etablert et samarbeidsprosjekt mellom Statoil og NGU for 1) å fullføre den regionale geokjemiske prøvetaking i Finnmark og 2) å følge opp geokjemiske anomalier. Rapporten gir en oversikt over dannelsesmodellen for barytt-forekomster. Disse indikerer at mulighetene for funn er tilstede i Finnmark, bl.a. på grunn av likheter med geologien i Skottland, der det finnes en økonomisk barytt-forekomst. Resultater av tidligere arbeider i prosjektet er oppsummert. Det er påvist barytt i prøver av bekkesedimenter og bergart. Planer for de fortsatte arbeider er gitt.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
85.133
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark