Baryttleting i Finnmark. Ba-problematikken i området Årusjåkka ved Båtsfjord.

Baryttmineraliseringer i sandsteiner i nedre del av Båtsfjordformasjonen er undersøkt. Feltarbeidet har hovedsakelig bestått av detaljert geologisk kartlegging i profiler, målinger med bærbar XRF-analysator og prøvetaking. Ved bearbeiding er mikroskopering og kjemiske analyser utført. Små mengder barytt er påvist både som sement og i tensjonssprekker i grå massiv sandstein. Baryttførende sandstein finnes på minst 6 stratigrafiske nivå og kan følges i en lengde av 400 m langs strøkretningen. Baryttsementen er antatt å være utfelt diagenetisk og barytt er senere mobilisert inn på tensjonsprekker. I tillegg er det funnet mindre kobbermineraliseringer med noe forhøyet bly- og sinkinnhold.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
87.069
Page number:
37
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark