Bark som prøvetakingsmedium i geokjemisk prospektering; undersøkelser i skogområder over en blyglansførende kvartsitt i Nøssmarka, Snertingdal

Prøver av bark fra bjørk og gran er analysert på 29 elementer, inklusive bly. Prøvene er samlet inn langs et 1,3 km langt profil som krysser en blyglansførende kvartsitt overdekket av morene. Responsen i vegetasjonen er spesifikk for bly i gran. I bjørk er den mindre distinkt.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
86.013
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland