Bakkegeofysiske målinger ved Elvål, Rendalen kommune, Innlandet

NGU har i samarbeid med NVE utført resistivitets- og georadar-målinger ved Elvål. Til sammen er det gjort 5 km georadar fordelt på 7 profiler og 1,7 km resistivitet fordelt på 3 profiler. Målet med undersøkelsene var å karakterisere løsmassetype og finne dyp til fjell. Georadar ble brukt siden metoden egner seg godt til å kartlegge avsetningsstrukturer, grunnvannstand og dyp til fjell. Resistivitet utnytter de elektriske egenskapene til løsmassene. Finkornige løsmasser leder strøm bedre enn grovkornige masser og fast fjell. I tillegg leder også vannholdige løsmasser strøm bedre enn tørre. Undersøkelsene viser at det er mektige grove løsmasser som sand og grus som dominerer. Enkelte siltige lag kan tolkes fra GPR-data. ERT målinger har påvist morene under de sandige massene basert på nedsatt resistivitet i morenelaget. GPR-profiler mister dybdepenetrasjon i dypet, noe som er typisk for morene. Kun i de nordligste profiler er det påvist fjell og resten av profilene viser sand/grus over morene med vannspeil som følger nivået til Tysla.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2021.029
Page number:
25 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjektnr:
388000
Fylke:
INNLANDET