Børgefjell. Berggrunnskart; Børgefjell; 1:100 000; trykt i farger; NGU publikasjon nr. 298 (1973).

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-distribusjonen
Dokumenttype:
Kart