Åsmarka. Kvartærgeologisk kart; Åsmarka; 19173; 1:50 000; trykt i farger;