Årsmelding 2019 - Draumen

Vi har utfordra ni av våre yngre forskarar, ein frå kvart av våre geofaglege lag, og spurd dei om å skrive ein fri og personleg tekst om yrkesvalet, karrieren deira, og geologien sin plass i samfunnet framover mot 2050.

Du kan laste ned årsmeldinga eller bla i den.

Her finn du òg vår digitale versjon av "Draumen"

 

Last ned publikasjon

Page number:
27
ISSN:
0333-4122
Dokumenttype:
NGU Årsmelding