Anvisning av boreplasser, Hedalen

Anvisning av tre borelokaliteter i Flågranitt, Hedalen. Ved ett av stedene er det mislykket boring til 130 m.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-82046
Page number:
2
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland