Anortosittundersøkelser ved Mjølfjell for Borgestad Fabrikker

Fortrolig til 2004. Etter oppdrag fra Borgestad Fabrikker A.S. har NGU utført geologisk kartlegging og prøvetaking av anortositt i Mjølfjell-området. Formålet med undersøkelsen var å påvise anortositt med riktig kvalitet nær eksisterende veg. Et avgrenset felt inne i Grodgjuvet 5 km NNV for Mjølfjell stasjon detaljert prøvetatt. De kjemiske analyser viser at anortositten her har den kvalitet som Borgestad ønsker, og prøveuttak i dette feltet anbefales. Med tanke på alternative uttakssteder ble også anortositten i de sørligste partier av Rjoanddalen befart og prøvetatt. Rjoandeggi på østsiden av dalen ser ut til å kunne egne seg for eventuelt uttak under jord, og den planlagte nye trase for NSB gjennom fjellet her vil skjære gjennom sannsynlig god anor- tositt. Mulige alternative uttakssteder i Nærøydalen og Bjørndalen lenger nord i massivet er også omtalt.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
93.099
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Hordaland