Anbefalte tiltak, mislykket borebrønn, Ås.

Anbefaling om videre boring/sprengning i mislykket borehull. Hjelper ikke det, må nytt hull bores etter anvisninger i rapporten.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-75195
Page number:
2
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Akershus