Alternativ horisontal rørbrønn på Grov ved nåværende pumpestasjon.

Forslag til utførelse av et horisontalt brønnanlegg i løsmassene ved nå- værende inntak på Grov.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00142
Page number:
1
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland