3D-modellering, tonnasje- og gehaltberegning av Godejordforekomsten, Grong, Nord-Trøndelag

Rapporten omhandler geologi og 3D-modellering med tonnasje- og gehalt- beregninger av Godejordforekomsten basert på sammenstilling av eldre og nye analysedata på borkjernemateriale. Inkludert i datasettet er tre borhull fra 1994 som skjærer malmsonen på 240-280 meters dyp og som ble plassert med tanke på å undersøke forekomstens utbredelse mot dypet. Dataene er bearbeidet i Intergraph MGE Voxel Analyst og MicroStation.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
96.024
Page number:
41
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport