2D resistivitet og georadarmålinger Ebbadalen og Wordiekammen, Billefjorden, Svalbard

Forkortet: I forbindelse med samarbeidsprosjektet med Norsk Hydro og CIPR (Centre for Intergrated Petroleums Research) ved universitetet i Bergen, har NGU utført 2D resistivitet- og georadarmålinger i Ebbadalen og på Wordiekammen ved Billefjorden på Svalbard. Hensikten med undersøkelsene var å se om en med geofysiske målinger kunne på vise strukturer i karbonatbergarter med permafrost. Denne rapporten presenterer alle resultater fra undersøkelsen. En geologisk tolkning av disse resultatene må senere foretas i et samarbeid mellom de involverte parter. I løpet av de 7 dagene målingene pågikk ble det samlet inn ca 4 km resistivitetsdata fordelt på 4 km profiler og ca 7 km georadardata fordelt på 24 profiler.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2004.058
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Geofysikk Svalbard 2004
Prosjektnr:
296104