252 A Foreløpig Geologisk undersøklelse Suovrarappat.

Kobberforekomsten ble oppdaget under blokkleting i 1958. Det ble straks satt i gang selvpotensialmålinger og magnetiske målinger (GM Rapport nr. 228) samt boret 4 hull. Undersøkelsene ble fortsatt i 1959 etter et større program som omfattet geofysiske målinger (GM Rapport nr. 244 A), geologisk kartlegging, blokkleting og diamantboring. Boringene ble foretatt på grunnlag av de geofysiske anomalier og de erfaringer som var høstet i Bidjovagge. Det ble boret 10 nye hull. De geofysiske anomalier skyldes hovedsaklig grafittskifer. Resultatene av undersøkelsene kan sammenfattes slik: Den rike kobbermineralisering som er funnet har for liten utstrekning. Se forøvrig den endelige rapport over undersøkelsene: 252 A.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
252 A-I
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark