24. Seminar om hydrogeologi og miljø: sammendrag fra workshop

24. seminar om Hydrogeologi og miljø ble avholdt ved NGU 10. og 11. mars 2015 (abstracts og program; se Aune et al. 2015). Det ble under seminaret avholdt til sammen 29 workshopsesjoner a 20 minutter innen totalt 15 ulike tema innen hydrogeologien. Målet var å evaluere faget, og få opp ideer som senere skal kunne bringe det videre i forhold til forskning, undervisning, metodebruk, kommunikasjon med omverden, samarbeidspartnere med mer. Hver sesjon hadde ca 7 deltagere, og resultatene ble presentert av totalt 13 ulike kaféverter (workshopledere). Denne rapporten er en sammenfatning av dette arbeidet. Videreføringen vil være en åpen prosess som skal sluttrapporteres i løpet av 2015. Arbeidet er budsjettert med en kostnadsramme på kr 125.000, hvorav 75.000 blir dekt som arrangementsstøtte av Norges forskningsråd (NFR) gjennom programmet ISPGEOFAG. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Universitetet i Oslo (UiO) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) koordinerer dette arbeidet. De andre samarbeidspartnerne er Universitetet i Bergen (UiB), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Bioforsk.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2015.023
Page number:
38
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Nasjonalt seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 2015 - 2020
Prosjektnr:
336500