Årsmelding 2016 - Løyndomane

Med geologisk kunnskap på plass, med optimale prosessar til uttak av råstoff, og med auka gjenbruk av metal og mineral, ser vi at nye og meir miljøvennlege verdikjeder basert på mineral også kan utviklas i Noreg.

Se også liste over vår produksjon av rapporter, kart, vitenskapelige artikler med mer for 2016

Last ned publikasjon

Serier:
Publikasjon
Page number:
43
Dokumenttype:
NGU Årsmelding