Årsmelding 2015

Å samle kunnskap og gjøre den fritt tilgjengelig som et offentlig gode er svært lønnsomt for samfunnet. Geologiske kart og fritt tilgjengelige geologiske data er verdipapirer som brukes om og om igjen.

Se også liste over vår produksjon av rapporter, kart, vitenskapelige artikler med mer for 2015

Last ned publikasjon

Dokumenttype:
NGU Årsmelding