Årsmelding 2013

NGU kartlegg Noreg. Vår oppgåve er å samle, tilverke og formidle kunnskap om dei fysiske, kjemiske og mineralogiske eigenskapane til landets berggrunn, lausmassar og grunnvatn. Etter som vi har halde på med dette i 156 år, burde kanskje jobben snart vere ferdig?

Se liste over vår produksjon av rapporter, kart, vitenskapelige artikler med mer for 2013

Last ned publikasjon

Dokumenttype:
NGU Årsmelding