Årsmelding 2012

Vår årsmelding for 2012 er brettet som et kart. Vi har laget årsmeldingen på denne måten for å illustrere at samfunnsnytten av NGUs virksomhet er basert på grunnleggen­de kartlegging.

Se liste over vår produksjon av rapporter, kart, vitenskapelige artikler med mer for 2012.

Last ned publikasjon

Dokumenttype:
NGU Årsmelding