Prosjektleder
Johannes de Beers bilde

Johannes de Beer

Spesialrådgiver
Telefon: 73904303

Undergrunnsprogrammet

Undergrunnsprogrammet.
Undergrunnsprogrammet skal øke tilgangen til, og forbedre kvaliteten på informasjon om undergrunnen. Programmet bidrar til at både NGU og samfunnet kan redusere kostnader ved å nyttegjøre seg av mer geologisk informasjon.

Mange byggeprosjekter ender i dag opp med forsinkelser eller budsjettsprekk på grunn av uforutsette grunnforhold, fordi informasjon om undergrunnen er mangelfull eller befinner seg fragmentert hos flere aktører i samfunnet. Undergrunnsprogrammet jobber med å samle geologiske data om undergrunnen, og å gjøre disse tilgjengelig for allmenheten gjennom nye og forbedrede digitale tjenester. Vi arbeider også med å øke kvaliteten på eksisterende data, blant annet ved å utvikle løsninger for å tilby mer geologisk informasjon i 3D og 4D.

Programmet har fått midler gjennom medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekt i perioden 2016-2018. Medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekt administreres av Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi). 

Et viktig mål i Undergrunnsprogrammet er effektivisering og gevinstrealisering ute i samfunnet, både hos brukere av NGUs data og tjenester, samt hos produsenter av geologisk informasjon.

Undergrunnsprogrammet jobber med flere ulike prosjekter, som utvikler ulike nye digitale løsninger eller tiltak. Her kan du se noen eksempler: