Prosjektleder
Tom Heldals bilde

Tom Heldal

Forsker
Telefon: (+47) 73904205

Trøndelagsprogrammet

Trøndelag blir ytterligere kartlagt. Her fra Hessdalen. Foto: Gudmund Løvø
Trøndelag fylkeskommune har bevilget 5,6 millioner kroner over tre år til kartlegging av geologiske ressurser i Trøndelag. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har gått inn med til sammen 10,4 millioner kroner.

Gjennom programmet «Geologiske ressurser i Trøndelag» skal Trøndelag fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse (NGU) få bedre oversikt over de geologiske ressursene i fylket.

Trøndelagprogrammet har følgende hovedmål:

1) Kunnskapsløft for næringsutvikling. Programmet skal samle, oppdatere og modernisere informasjon om ressurser i Trøndelag, og se på mulighetene for å finne og utvikle dem

2) Kunnskapsløft for bærekraftig forvaltning av framtidige ressurser. Programmet skal oppdatere og tilrettelegge informasjon om mineralske ressurser, som redskap i arealforvaltning og langsiktig planlegging

3) Ny datainnsamling og kartlegging. Programmet skal bidra til å fylle ut manglende dekning av Trøndelag av viktige data

4) Nettverk  for  utvikling. Programmet skal  etablere  og  drive  nettverk  mellom  kommuner,  fylkeskommune  og  næringsliv knyttet til utvikling og forvaltning av framtidige ressurser

5) Kunnskap om landskap. Programmet skal se på landskapsutvikling i Trøndelag som immateriell verdiskaper i et bærekraftig reiseliv

Programmet skal avsluttes ved utgangen av 2021.