Prosjektleder
Terje Thorsness bilde

Terje Thorsnes

Forsker
Telefon: 73904275

Ocean Space

Soloppgang under et maringeologisk kartleggingstokt i Trondheimsfjorden.
NGU samarbeider med NTNUs Senter for fremragende forskning AMOS og andre relevante forsknings- og industrimiljøer i Norge og internasjonalt for å videreutvikle NGUs metodikk for kartlegging av havbunnen.

Trondheimsfjorden brukes som et storskala testlaboratorium for å finne ut hvordan kartleggingen av Norges kyst, sokkel og dyphav kan gjøres på en best mulig måte.