Prosjektleder
Espen Torgersens bilde

Espen Torgersen

Forsker
Telefon: (+47) 73904461

Nytt berggrunnskart over Norge

Her er et eksempel på hvordan berggrunnen kan inndeles etter alder.
Målet er nådd: For første gang på nesten 40 år har Norges geologiske undersøkelse (NGU) lansert et nytt landsdekkende berggrunnskart i målestokk 1:1 350 000.

Sist gang et slikt kart ble utgitt var i 1984, og mye kartlegging og forskning har blitt gjennomført siden da. Produksjonen av et nytt berggrunngeologisk norgeskart tar utgangspunkt i en modernisering og delvis oppgradering av den eksisterende berggrunnskartserien i målestokk 1:250 000, hvorav det siste kartet ble ferdigstilt i 1999 og hele serien ferdig digitalisert i 2001.

I prosjektet, som også omtales som "Harmoniseringsprosjektet", blir først geologisk informasjon, som for eksempel alder, stratigrafisk og tektonisk posisjon, metamorf grad og geologiske enhetsnavn fylt inn i den eksisterende kartdatabasen. Deretter brukes nyere kartlegging, geofysikk og flyfoto til å harmonisere geologien mellom kartbladene og til å oppdatere enkelte nøkkelområder. Resultatet er et "sømløst" berggrunnskart over hele Norge i målestokk 1:350 000 som er tilgjengelig på ngu.no.